Portør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Portøren arbeider i helseinstitusjoner som offentlige og private sykehus og sykehjem.

Sentrale arbeidsoppgaver

Portøren transporterer pasienter og utstyr innenfor helseinstitusjonen. Sentrale arbeidsområder er å kunne:

  • transportere og forflytte pasienter og brukere på en profesjonell, trygg og sikker måte
  • forstå og følge medisinskfaglig veiledning og instruks fra den ansvarlige legen eller annet autorisert helsepersonell
  • forebygge smittespredning og ivareta god hygiene i samsvar med gjeldende regelverk
  • observere og rapportere om mulige endringer i tilstanden til pasienten og brukeren
  • bruke ulike strategier for konflikthåndtering
  • kommunisere med personer i en traumatisk og reaktiv krisesituasjon
  • behandle aktuelle medikamenter og medisinskteknisk utstyr
  • transportere prøver og blodprodukter i samsvar med gjeldende forskrifter og retningslinjer
  • følge ergonomiske prinsipper i yrkesutøvelsen

Personlige egenskaper

Du må kommunisere med og vise omsorg for pasienter, brukere og pårørende. Du må ha evne til å arbeide under tidspress og tidvis under psykisk og fysisk krevende forhold.