Platearbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser for en platearbeider finnes blant annet innen kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsindustri og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • detaljforming av tykke og tynne plater, rør og profiler
  • sammensetting av delene til større komponenter og konstruksjoner
  • håndtering av materialer, hjelpestoffer og verktøy for materialbearbeiding
  • bruk av alle typer platebearbeidingsmaskiner
  • utføring av arbeidsprosesser etter angitt metode
  • vedlikehold og feilsøking på verktøy og sveiseutstyr

Personlige egenskaper

En platearbeider må kunne arbeide nøyaktig, effektivt, rasjonelt og planmessig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha teknisk innsikt, sosial kompetanse og godt håndlag.