Pianostemmer (yrkeskompetanse)

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

Aktuelle arbeidssteder

Pianostemmeren er selvstendig håndverker og reiser rundt til eiere av pianoer og flygler.

Sentrale arbeidsoppgaver

En pianostemmers arbeidsdag kan bestå av kundeservice, med stemming og vedlikehold av instrumenter hos privatkunder og institusjoner, arbeid på verksted med større reparasjoner, og servicearbeid i pianoforretninger. Sentrale arbeidsområder er

  • pianostemming
  • regulering av flygler og pianoer
  • intonering
  • mindre reparasjoner hos kunder og større reparasjoner, inntil total restaurering
  • vurdering av instrumenter: feilsøking, rådgivning, reparasjonsoverslag og kvalitet, verdivurdering/pris
  • administrative og merkantile oppgaver ved å drive eget firma som pianotekniker

Personlige egenskaper

Du må ha fingerferdighet, være nøyaktig og ha teknisk sans. I tilegg må du være musikalsk.