Påbygging til generell studiekompetanse

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Fag- og timefordeling

 • Fellesfag (701 timer)
 • 140 Historie
 • 56 Kroppsøving
 • 140 Matematikk 2P-Y (praktisk)**
 • 84 Naturfag**
 • 281 Norsk
 • Programfag (140 timer)*
  Timene skal brukes til programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering.
 • • Realfag
 • • Språk, samfunnsfag og økonomi
 • Fotnoter
 • * Du som har brukt timer fra yrkesfaglig fordypning til fellesfag fra påbygging til generell studiekompetanse / programfag fra utdanningsprogram for studiespesialisering på Vg1 og/eller Vg2, må erstatte disse timene med et tilsvarende antall timer i programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

  ** Du som har tatt Vg1 i et studieforberedende utdanningsprogram og Vg2 i et yrkesfaglig utdanningsprogram (kryssløp), har avsluttet naturfag og har hatt 140 av 224 timer matematikk. Du må derfor bruke 140 timer til programfag fra studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram.

  • Med Vg1 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram, fra idrettsfag, kunst, design og arkitektur, medier og kommunikasjon eller musikk, dans og drama skal du ha totalt 2804 timer over tre år.
  • Med Vg1 studiespesialisering skal du ha totalt 2664 timer over tre år.