Opptak på grunnlag av særskilt vurdering

Dersom du ønsker å bli vurdert etter denne bestemmelsen, må du be om det i søknaden og legge ved begrunnelse og dokumentasjon. Grunnlag for opptak etter særskilt vurdering kan være at

  • annet morsmål enn norsk
  • sykdom
  • funksjonshemming
  • andre spesielle forhold

gir grunn til å anta at dine karakterpoeng ikke gir et riktig bilde av dine kvalifikasjoner.

De forholdene som er nevnt over gir ikke rett til studieplass. Det kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter ordinære kriterier.