Opplæringskontrakt

Praksisbrevkandidaten inngår en skriftlig opplæringskontrakt med en godkjent lærebedrift eller et opplæringskontor ved læreforholdets begynnelse. Samme regler gjelder for en opplæringskontrakt som for en lærekontrakt.