Økonomi – hvem betaler videregående opplæring?

Opplæring i offentlig videregående skole og i lærebedrift er gratis. Elever ved friskoler (private videregående skoler) må betale skolepenger.

Følgende ordninger gjelder for alle elever:

  • Trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr er gratis, både i offentlige videregående skoler og ved friskoler med rett til statstilskudd.
  • Legger skolen opp til at du må bruke pc både på skolen og hjemme, skal skolen holde deg med bærbar pc. Skolen kan kreve en årlig egenandel for pc-en.

Under kan du lese mer om ulike stipend- og støtteordninger. Vær oppmerksom på at alle beløp og regler gjelder for skoleåret 2017–2018.

Utstyrsstipend

Alle elever på videregående med ungdomsrett kan få utstyrsstipend fra Lånekassen.

  • Elever får utstyrsstipendet uansett hvor mye foreldrene tjener.
  • Når elever søker om utstyrsstipend, sjekker Lånekassen automatisk om de har rett til andre stipend.
  • Størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av hvilket utdanningsprogram eleven tar, og er fra 1 014 til 3 750 kroner.
  • Lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til andre stipend.

Se også lanekassen.no/utstyrsstipend.

Bostipend

Hvis elever må bo borte for å gå på skolen, kan de få bostipend på inntil 4 359 kroner i måneden fra Lånekassen. For å få dette stipendet må de oppfylle ett av disse kravene:

  • Skolen ligger 40 km eller mer fra foreldrehjemmet.
  • Det er en samlet reisetid hver dag på tre timer eller mer.
  • Det er særlige forhold av personlig eller sosial karakter som gjør at eleven må bo borte under utdanningen.

Stipendet er behovsprøvd for lærlinger, lærekandidater og prakisbrevkandidater. Det betyr at stipendet blir gradvis redusert når man tjener mer enn  grensen på 13 566 kroner brutto per måned.

Grunnstipend

Grunnstipend er ment å være et bidrag til å dekke levekostander for elever fra familier med svak økonomi. De som får grunnstipend, kan få inntil 3 167 kroner per måned. Les mer på lanekassen.no/grunnstipend

Andre støtteordninger

Elever, lærlinger og lærekandidater i videregående opplæring kan søke om lån og andre stipend i Lånekassen. På internettadressen www.lanekassen.no finnes mer informasjon. Det er også mulig å søke en rekke stipend og legater til utdanning, videreutdanning, kultur og forskning samt til sosial hjelp. Se www.legathandboken.no, eller spør etter Legathåndboken på biblioteket eller i bokhandelen.