Nytt på vilbli.no

Fagtilbud 2018–2019

Nå har skolene registrert sine fagtilbud for kommende skoleår på vilbli.no. Dette er nyttig for søkerne, spesielt for de som planlegger å søke et studieforberedende utdanningsprogram. Søkerne finner skolenes tilbud ved å velge fylke og skole i nedtrekkslisten på forsiden. På skolesiden finner søkerne oversikt over hvilke programområder, programfag og fellesfag (blant annet fremmedspråk) skolen tilbyr i 2018–2019.

Søkere til videregående opplæring vil også kunne se hvilke skoler som tilbyr hvert enkelt fag.

vilbli.no betaversjon

 • vilbli.no får nytt brukergrensesnitt. Den nye versjonen er ikke helt ferdige ennå og er i første omgang tilgjengelig som betaversjon: beta.vilbli.no
 • Vi tar gjerne imot tilbakemeldinger på de nye sidene! Bruk tilbakemeldingsmuligheten nederst på sidene på beta.vilbli.no, eller kontakt oss på post@vilbli.no.
 • Det nåværende («gamle») brukergrensesnittet vil være tilgjengelig i hele denne søkerperioden, det vil si frem til og med 1. mars 2018.

Plakater, foreldrefoldere og PowerPoint-presentasjon 2018–2019

I slutten av september og begynnelsen av oktober sender vi ut plakater med oversikt over utdanningsprogram og programområder samt foreldrefoldere. Heng opp plakatene på skolen slik at elevene får informasjon om strukturen i videregående opplæring og om vilbli.no.

Vi sender plakater og foreldrefoldere til:
 • Grunnskoler med 10. trinn
 • PPT for grunnskoler
 • Veiledningssentre
 • NAV-kontorer

Vi sender plakater til:

 • Videregående skoler
 • PPT for videregående skoler

Inntakskontorene får et restopplag de kan dele ut fra (100 plakater og 300 foreldrefoldere). Kontakt inntakskontoret i fylket dersom dere trenger flere eksemplarer enn dere har fått!

vilbli.no på Facebook

Følg vilbli.no på Facebook! Her vil vi legge ut informasjon om hva som er nytt i videregående opplæring. I tillegg vil vi jevnlig legge ut informasjon om utdanninsgsprogrammene, utdrag fra intervjuer, tips til søkerne og annet nyttig stoff.

Del facebooksiden med lærere, elever og foreldre!
https://www.facebook.com/vilblino

Ny film på forsiden

Østfold fylkeskommune har fått laget en flott informasjonsfilm som forklarer forskjellen på studieforberedende og yrkesfaglige utdanningsprogram for nye søkere til videregående opplæring. Filmen ligger tilgjengelig på forsiden til vilbli.no.

Introduksjon til videregående opplæring på 5 språk

Vi har valgt ut sentral informasjon om videregående opplæring fra vilbli.no og oversatt til 5 språk. Dette er nå tilgjengelig som et eget menypunkt.

 • Informasjonen gir en grunninnføring i hva videregående opplæring er og hva de unge bør tenke på før de søker videregående opplæring.
 • Tekstene er tilrettelagt med tanke på minoritetsspråklige elever og foresatte som ikke har tilstrekkelige norsk- og engelskferdigheter.
 • Innholdet er også tilgjengelig som en pdf du kan laste ned og du kan skrive ut alt i én vending – inkludert beskrivelsene av utdanningsprogrammene.

De 5 språkene er:

Husk at interesseoppgavene "Hva kan passe for deg?", quiz og beskrivelse av utdanningsprogrammene er oversatt til 21 språk (inkludert dari og tigrinja, som er nye språk på vilbli.no).