Vis meny

Nettstedkart

Her finner du en oversikt over menypunktene på vilbli.no.

Forsiden
Utdanningsprogrammene
Yrker

Hva er videregående opplæring?
Utdanningsprogram og programområder
     Vg1, Vg2 og Vg3
     Studiekompetanse
     Yrkeskompetanse
     Påbygging til generell studiekompetanse
     Grunnkompetanse
Fag og valg av fag
     Fellesfag
     Programfag
     Yrkesfaglig fordypning
     Valg av fremmedspråk
     Teoretisk eller praktisk matematikk?
     Valg av matematikk R1/S1
     Fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet
     Læreplanverket for Kunnskapsløftet
     Samisk og finsk
          Kunnskapsløftet – Samisk
          Samisk som 1.- eller 2.-språk
          Finsk som 2.-språk
          Fremmedspråk og samisk/finsk
          Timefordeling mellom samisk/finsk og norsk
          Samisk og finsk som fremmedspråk
     Synshemmede og hørselshemmede
          Opplæring for synshemmede
          Opplæring for hørselshemmede
          Fag- og timefordeling for hørselshemmede
     Overgangsregler fra Reform 94 til Kunnskapsløftet
Vurdering, kompetanse og dokumentasjon
     Vurdering i fag
     Vurdering i orden og atferd
     Dialog om annen utvikling
     Varsling
     Kompetanse
     Dokumentasjon
     Fravær
     Klage på vurdering
          Klagefrister
          Klage på standpunktkarakter
          Klage på karakter ved skriftlig eksamen
          Klage på karakter ved muntlig eksamen
          Klage på resultatet ved andre eksamener
Ferie og fridager
Økonomi, bolig og skyss
     Gratis læremidler og utstyr
     Søk om utstyrsstipend
     Stipend og lån fra Lånekassen
     Andre stipend og legater
     Bolig
     Skoleskyss
Samarbeid med foreldre

Rådgivning og veiledning
Hvordan velger du utdanning og yrke?
     Hva passer for deg?
     Har du spesielle behov?
     Samfunnets behov i dag og i fremtiden
     Hvor kan du få hjelp til å velge?
     Kan du ombestemme deg?
Rådgivere og veiledere
     Utdannings- og yrkesrådgivning
     Sosialpedagogisk rådgivning
     Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten)
     Oppfølgingstjenesten (OT)
     Minoritetsrådgivere
     Elev- og lærlingombud

Søknad, svar og regler
Søknadsfrister og inntakskalender
Hva kan du søke?
     Spesielle tilbud i fylket
     Minoritetsspråklige søkere
          Informasjon på flere språk – Information in several languages
          Særskilt språkopplæring for språklige minoriteter
          Tilrettelagt løp i studieforberedende utdanningsprogram
          Dokumentasjon av kunnskaper i fremmedspråk
     Tilrettelagt opplæring
          Spesialundervisning
     Alternative opplæringstilbud i fylket
Hvilke skoler kan du søke på?
     Skolegang i andre fylker
     Landslinjer og landsdekkende tilbud
     Statlige skoler
     Friskoler – frittstående skoler med rett til statstilskudd
     Skolegang på Svalbard
     Skolegang i Norden
     Elevutveksling
     United World Colleges (UWC)
     Skolegang i Frankrike
     Videregående skole i Russland
     Norske friskoler i utlandet
Inntaksregler og poengberegning
     Inntak for søkere med fortrinnsrett
     Inntak etter individuell behandling
     Fysiske og medisinske forhold
     Godkjenning av utdanning fra utlandet
     Forbehold
     Klagerett
Registrer søknaden din på vigo.no
     Flytting
     Endring av søknaden
     Innsending av dokumentasjon
Svar på tilbud om plass
     Tap av skoleplass
Rett til videregående opplæring
     Ungdomsrett (lovfestet rett for ungdom)
     Rett til utvidet opplæringstid
     Rett til omvalg
     Når bruker du av opplæringsretten din?
     Utsettelse eller avbrudd i opplæringen

Lærling/lærekandidat og bedrift
Hvordan søker du læreplass?
     Hvordan behandles søknaden?
     Er du garantert å få læreplass?
     Hvordan forberede ansettelsesintervju med lærebedriften?
     Lærekontrakt
Lærling
     Lærlingens rettigheter og plikter
Lærekandidat
     Søknad og formidling
     Opplæringskontrakt
     Kompetanseprøve
     Lærekandidatens rettigheter og plikter
Praksisbrevkandidat
     Praksisbrevkandidatens rettigheter og plikter
     Praksisbrevprøve
     Opplæringskontrakt
Hvordan foregår opplæring i bedrift?
     Opplæring og verdiskaping
     Særløp
     Fag med lengre læretid
     Alternativ organisering av opplæringen i skole og bedrift
Lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifter
     Lærebedriftens rettigheter og plikter
Vurdering, kompetanse og dokumentasjon – lærefag
     Vurdering i læretiden
     Fag- eller svenneprøve
     Kompetanse – lærefag
     Dokumentasjon – lærefag
     Konsekvenser av fravær
     Klage på vurdering – lærefag
          Klagefrist
Arbeidstid, ferie og fridager
Økonomi
     Stipend og lån

Voksen
Voksenrett (lovfestet rett for voksne)
     Hvem har ikke lovfestet rett?
     Fullføringsrett
Skolebasert opplæring for voksne
     Søknadsfrist
     Organisering av opplæringen
     Elev eller privatist?
     Studieforberedende opplæring for voksne
     Yrkesfaglig, skolebasert opplæring for voksne
     Fritak for fellesfag i yrkesfaglig opplæring
Realkompetansevurdering
     Klage på realkompetansevurdering
Fag-/svennebrev for voksne
     Praksiskandidater
Arbeidsmarkedskurs
Økonomi – voksne

Mer utdanning
Folkehøgskoler
Fagskoleutdanning
Høyere utdanning
     Søknadsfrister
     Generell studiekompetanse og spesielle opptakskrav
     Poengberegning ved opptak til studier ved høyskoler og universitet
     Opptakskvoter
     Lærerutdanning og helsefagutdanning – spesielle opptakskrav
     Opptak på grunnlag av særskilt vurdering
     Samordna opptak
     Utdanning fra utlandet
     Høyere utdanning på grunnlag av realkompetanse

Hjelp
Skjemaer og vedlegg
Ofte stilte spørsmål
Nyttige nettsteder
Nettstedkart
Veiviser til vilbli.no
Inntakskontorene
Fagopplæringskontorene
Kontakt oss
Personvern/cookies
Om vilbli.no

 

Ingen fylker har tilleggsinformasjon til dette punktet

Velg ditt fylke i kartet.