Skipsmotormekaniker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som skipsmotormekaniker kan du få jobb i skipsbransjen eller mekanisk industri.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • vedlikehold knyttet til drift av skipets maskineri med tilhørende systemer
  • vakttjeneste
  • grunnleggende bruk av tekniske tegninger og flytskjemaer
  • anvendelse av nødprosedyrer knyttet til et fartøys alarminstruks
  • bruk av verktøy, sveiseutstyr, måleutstyr og testutstyr som er typisk for vedlikehold av skipsmaskineri
  • vedlikehold av ventiler og rørsystemer

Personlige egenskaper

En skipsmotormekaniker må kunne arbeide planmessig, nøyaktig og selvstendig. Kulturforståelse, sosiale evner og evne til samarbeid viktig. Du arbeider ofte ombord på skip, og i motormannes oppgaver inngår vanligvis vakttjeneste. Du må være ansvarsbevisst og kunne følge strenge sikkerhetskrav og -regler.

Formelle krav

Du må ha godkjent helseattest utstedt av autorisert sjømannslege. Skipsmotormekanikeren skal tilfredsstille kravene til sikkerhetsopplæring og dokumentasjon i STCW-konvensjonen.