Modellbygger (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En modellbygger kan ha sin arbeidsplass på modellverksteder, enten i tilknytning til støperier eller som enkeltstående verksteder.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • bygging av støpemodeller og kjernekasser
  • bygging av modeller som har riktig dimensjonsnøyaktighet og stabilitet for den beregnede brukstiden
  • bruk av aktuelle maskiner og aktuelt måleutstyr
  • valg av materialer og metoder
  • overflatebehandling av modellen

Personlige egenskaper

Modellsnekkeren skal kunne arbeide selvstendig, planmessig, effektivt og nøyaktig etter arbeidstegninger. Du bør ha godt håndlag og praktisk sans.