Mediedesigner (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En mediedesigner kan jobbe innen medie- og kommunikasjonssektoren, i reklame-, design- og mediebyråer, forlag, aviser, grafisk bransje, film og TV-bransjen, og innen informasjonsvirksomhet i privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

Mediedesigneren jobber med visuell kommunikasjon og design av medierelaterte produkter. Arbeidsoppgavene består blant annet av:• konsept- og idéutvikling• design og produksjon av tekst, bilde og lyd for ulike publiseringsløsninger og for ulike målgrupper• bruke virkemidler og ulike teknikker i design av produkter eller brukeropplevelser• arbeide med formspråk og visuelle virkemidler• bruk av utstyr og programvare

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i visuell kommunikasjon, design og teknologiske løsninger. Du bør være kreativ, nysgjerrig og ha problemløsende evner. Det er viktig at du kan arbeide både selvstendig og i team.