Låsesmed (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Låsesmeder arbeider som regel ved verksteder eller i egen virksomhet.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidområder er

  • montering og reparasjon av låser, beslag, dørlukkere og andre låsinnordninger
  • fremstilling av forskjellige typer nøkler, beslaglister og låsesystemer
  • installasjon, idriftsetting og service på adgangskontroll- og porttelefonanlegg
  • integrering av adgangskontrollsystemer med alarm og ITV
  • oppsetting av pc/server, nettverk og programvare relatert til låsesmedfaget

Personlige egenskaper

Du bør ha praktisk sans, godt håndlag og tillitsvekkende atferd.

Formelle krav

Utøvelse av faget krever plettfri vandel.