Programfag

Språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag

Antikkens kultur
Antikkens kultur (140)
Engelsk
Engelsk 1 (140)
Engelsk 2 (140)
Entreprenørskap og bedriftsutvikling
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 (140)
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2 (140)
Historie og filosofi
Historie og filosofi 1 (140)
Historie og filosofi 2 (140)
Latin eller gresk
Gresk 1 (140)
Gresk 2 (140)
Latin 1 (140)
Latin 2 (140)
Markedsføring og ledelse
Markedsføring og ledelse 1 (140)
Markedsføring og ledelse 2 (140)
Medie- og informasjonskunnskap
Medie- og informasjonskunnskap 1 (140)
Medie- og informasjonskunnskap 2 (140)
Næringslivsøkonomi
Økonomi og ledelse (140)
Økonomistyring (140)
Politikk og menneskerettigheter
Politikk og menneskerettigheter (140)
Psykologi
Psykologi 1 (140)
Psykologi 2 (140)
Reiseliv og språk
Reiseliv og språk 1 (140)
Reiseliv og språk 2 (140)
Rettslære
Rettslære 1 (140)
Rettslære 2 (140)
Samfunnsgeografi
Samfunnsgeografi (140)
Samfunnsøkonomi
Samfunnsøkonomi 1 (140)
Samfunnsøkonomi 2 (140)
Samisk historie og samfunn
Samisk historie og samfunn 1 (140)
Samisk historie og samfunn 2 (140)
Sosialkunnskap
Sosialkunnskap (140)
Sosiologi og sosialantropologi
Sosiologi og sosialantropologi (140)