Lærekandidatens rettigheter og plikter

Lærekandidater har tilsvarende rettigheter og plikter som lærlinger, se Lærlingens rettigheter og plikter. Følgende gjelder lærekandidater:

  • Læreplanen erstattes med den individuelle opplæringsplanen
  • Fag-/svenneprøven erstattes med kompetanseprøven
  • Lærekontrakten erstattes med opplæringskontrakten