Lærebedrifter, opplæringskontor og medlemsbedrifterPå sidene med utdanningsprogrammene (f.eks. tømrerfaget) finner du oversikt over hvilke lærebedrifter og opplæringskontor som gir opplæring i de ulike lærefagene. Husk å velge fylket ditt i nedtrekkslisten øverst på vilbli.no. 

Lærebedrift

En lærebedrift er en bedrift, offentlig etat eller institusjon, et opplæringskontor eller en opplæringsring som er godkjent av fylkeskommunen for å ta inn lærlinger/lærekandidater. For å bli godkjent må lærebedriften kunne gi deg den opplæringen som er fastsatt i læreplanen for faget, og den må ha en faglig kvalifisert person (faglig leder) som er ansvarlig for opplæringen. Opplæringen må i størst mulig grad tilpasses lærlingens eller lærekandidatens evner, interesser og forutsetninger.

Opplæringskontor og medlemsbedrifter

Flere lærebedrifter kan gå sammen i et opplæringskontor for å samordne inntak og opplæring av lærlinger/lærekandidater. Hver enkelt bedrift som inngår i opplæringskontoret må være godkjent som lærebedrift. Denne lærebedriften blir da en medlemsbedrift i opplæringskontoret. Du tegner lærekontrakt/opplæringskontrakt med opplæringskontoret, som er juridisk ansvarlig for kontrakten. Opplæringen kan du få i én eller flere av medlemsbedriftene. Der du får opplæring, skal det være en faglig leder som er ansvarlig for opplæringen.

Opplæringsring

Lærebedrifter som ikke kan gi en lærling/lærekandidat opplæring alene, kan gå sammen om å danne en opplæringsring for å samarbeide om opplæringen av lærlinger/lærekadidater. For at den samlede læretiden din skal dekke alle elementene i læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen, får du i løpet av læretiden også opplæring i andre bedrifter i opplæringsringen. Alle bedriftene i ringen skal være godkjente lærebedrifter og ha en faglig kvalifisert person som har ansvaret for opplæringen din. Selv om du får opplæring i flere bedrifter, tegner du kontrakt med den bedriften som har hovedansvaret for opplæringen av deg.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: