Lærebedriftens rettigheter og plikterLærebedriften skal skape et godt arbeidsmiljø. Den har plikt til å lage en intern plan for opplæringen din og gi deg opplæring som tilfredsstiller kravene i læreplanen eller den individuelle opplæringsplanen som er utarbeidet for deg. Lærebedriften skal også gi deg veiledning og vurdering, se Vurdering i læretiden.

Dersom du har behov for at noe av opplæringen gis av andre enn lærebedriften, for eksempel opplæring i skole i løpet av læretiden, skal du gis fri for å kunne delta i slik opplæring. Arbeidstiden og opplæringstiden din skal til sammen ikke overskride arbeidstiden som gjelder for andre arbeidstakere i faget.

Er du lærling, skal lærebedriften melde deg opp til den fag-/svenneprøven som holdes nærmest læretidens utløp. Er du lærekandidat, vil du ved slutten av kontraktstiden få anledning til å gå opp til en kompetanseprøve som viser det nivå opplæringen har ført fram til. Ved prøveavleggelsen skal lærebedriften stille til rådighet nødvendig arbeidsplass, materialer og verktøy. Et eventuelt produkt blir lærebedriftens eiendom.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: