Laboratoriefaget

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Faglaborant (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  En faglaborant kan arbeide innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker.

  Sentrale arbeidsområder er å

  • bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr
  • planlegge og utføre prøvetaking
  • klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser
  • vurdere og verifisere analyseresultater
  • sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater
  • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
  • effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer
  Personlige egenskaper

  En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.

Mer om faglaborant