Klage på realkompetansevurdering

Du har rett til å klage på at din realkompetanse ikke godkjennes. Klagen skal sendes den instansen som har vurdert realkompetansen. Ved klage på realkompetansevurdering følges reglene i forvaltningslovens kapittel 6 bortsett fra når det gjelder klageinstansens kompetanse.

Klagefristen er 3 uker.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: