Kjøttskjærer (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som kjøttskjærer kan du få jobb i egne nedskjæringsanlegg som er spesialutrustet for stykking og nedskjæring av slakt.

Sentrale arbeidsoppgaver

Kjøttskjæreren overtar kjøttet etter at slakteren er ferdig med sin del av arbeidet. Kjøttskjærerens arbeidsområde stopper etter at det ferdig tilskårne kjøttet er veid, emballert og merket. Sentrale arbeidsområder er

  • mottak, innveiing og kontroll av hele skrotter
  • grovdeling av skrotter og tilskjæring til alle typer stykningsdeler, biffer og fileter
  • bruk og vedlikehold av håndverktøy, maskiner og utstyr
  • ivaretaking av hygiene i alle daglige gjøremål

Personlige egenskaper

En kjøttskjærer må ha god fysikk, god fagkunnskap og godt håndlag. Du må kunne utføre ditt arbeid hygienisk og på en måte som ivaretar produktiviteten så vel som økonomien og kvaliteten.