Keramiker (svennebrev)

Aktuelle arbeidssteder

En keramiker arbeider i håndverksbedrifter og verksteder, gjerne enpersonsbedrifter eller bedrifter med få ansatte.

Sentrale arbeidsoppgaver

Keramikeren utvikler, produserer og selger keramikk, med utgangspunkt i kundenes behov og tradisjon, moter og trender, retningslinjer og forskrifter som gjelder helse, miljø og sikkerhet, og egen kreativitet og skaperevne. Sentrale arbeidsområder er

  • idé, design og produktutvikling
  • klargjøring av leire, dekor og glasurer, og rengjøring av utstyr og verksted
  • forming av gjenstander i forskjellige teknikker
  • dekorering, glasering og brenning, etterbehandling, utstilling, pakking og sending
  • kunde- og leverandørsamarbeid, veiledning, informasjon og undervisning
  • salg og markedsføring av varer og tjenester, drift av virksomheten og nettverksbygging

Personlige egenskaper

Du må like fysisk og sølete arbeid. Du må ha fingerferdighet, nøyaktighet, kreativitet, form- og fargesans, utholdenhet og praktisk sans. Du bør være kunderettet og kunne yte god service.