IT-utvikler (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En IT-utvikler kan jobbe med IT-utvikling i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver

IT-utvikleren jobber med å utvikle og integrere IT-løsninger i en virksomhet. Arbeidsoppgavene består blant annet av:• koding og programmering• utvikle og designe IT-løsninger som er universeltutformet og tilpasset brukerens behov• planlegge og vurdere virksomhetens bruk av nyteknologi og IT-løsninger• vurdere og iverksette informasjonssikkerhet ogpersonvern• etikk og lovverk

Personlige egenskaper

Du bør være systematisk, nøyaktig og løsningsorientert. Du må kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være interessert i ny teknologi, ha evne til å tenke nytt og være kreativ.