IT-driftstekniker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En it-driftstekniker jobber med drift av IT-systemer i alle typer virksomheter, offentlige og private.

Sentrale arbeidsoppgaver

IT-driftsteknikeren jobber med å ivareta stabile, sikre og effektive IT-tjenester og IT-verktøy. Arbeidsoppgavene består blant annet av:

  • planlegge og vurdere virksomhetens bruk av ny teknologi og IT-løsninger
  • drifte virksomhetens IT-systemer
  • installasjon, bruk og vedlikehold av programvare
  • opplæring og veiledning i bruk av IT-systemer
  • anvende og utvikle rutiner for virksomhetens IT-systemer
  • service og brukerstøtte
  • etikk og lovverk

Personlige egenskaper

Du må kunne arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre. Gode kommunikasjonsevner og god skriftlig og muntlig framstilling på norsk og engelsk er viktig. Du bør ha evne til å tenke nytt, være kreativ og interessert i ny teknologi.