Isolatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplasser for en isolatør finnes på bygg eller anlegg, ombord i skip, i oljeindustrien, offshoreindustrien eller i annen industri.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagområdet omfatter isolering av rør, tanker, ventiler, himlinger og vegger, montering av datagulv, branndører og tetting av gjennomføringer. Sentrale arbeidsområder er

  • varmebevaring og kuldebevaring
  • frostbeskyttelse
  • brannbeskyttelse
  • støydemping
  • kondensisolering
  • innredning i boligmoduler og båter, industribygg og næringsmiddelbygg
 

Personlige egenskaper

Isolatørfaget krever gode kunnskaper i å lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må kunne arbeide planmessig og kunne gjennomføre arbeidene på en sikker og trygg måte. Ellers er språk og matematikk sentrale kunnskapskrav.

Formelle krav

Visse arbeidsoperasjoner i faget krever spesiell sertifisering, f.eks. tetting av gjennomføringer.