International Baccalaureate

 • Opplæring i skole
1. år
2. år
3. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

International Baccalaureate (IB) er et toårig universitetsforberedende opplæringstilbud i mer enn 100 land. IB tilbys bare ved enkelte skoler i Norge. Nærmere informasjon finner du på nettstedet www.ibo.org. Du kan også kontakte den enkelte skole. Du finner skoleoversikt under Skoler i menyen til venstre.

Opplæring på Vg2 og Vg3

Du må velge ett fag fra hver av de seks faggruppene nedenfor

 1. A-språk (morsmål):
  Engelsk, norsk (annet morsmål kan leses som «self taught»)
 2. B-språk:
  Engelsk, fransk, norsk, tysk
 3. Samfunnsfag:
  Historie, sosialøkonomi
 4. Naturfag:
  Biologi, kjemi, fysikk
 5. Matematikk:
  Naturfaglig, samfunnsfaglig
 6. Kunstfag/valgfritt emne:
  Visual Arts, Theater Arts, Dance eller et annet fag fra gruppe 2, 3 eller 4

Tre av fagene må du lese med stor fordypning (High level), det tilsvarer minimum fem uketimer begge årene. De tre andre fagene leses normalt også over to år, med minimum tre uketimer begge årene. I tillegg har du Theory of Knowledge (TOK), som er tverrfaglig, du skriver en omfattende særoppgave, Extended essay, og deltar i utenomfaglige aktiviteter som dekker Creativity, Action and Service (CAS).

Lærebøker og annet studiemateriell er engelskspråklig. Undervisning og alt skriftlig arbeid foregår på engelsk, bortsett fra i morsmål og andre språkfag, men du får oppfølging av faglærer (tutortimer). Eksamen er også på engelsk, og det er skriftlig eksamen i alle fag ved slutten av det toårige løpet, i mai måned.

Vg3 – Videregående trinn 3