Teknologi- og industrifag

  • Kryssløp
  • Landslinjer
  • Opplæring i skole
1. år
2. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Inntakskrav

Norsk grunnskole eller tilsvarende.

Husk at du også må oppfylle formelle krav til yrket du ønsker. Krav om f.eks. politiattest eller spesielle helsekrav kan ha betydning for muligheten din til å gjennomføre obligatorisk praksis i løpet av opplæringen (yrkesfaglig fordypning og læretid). Du finner informasjon om formelle krav under yrkesbeskrivelsene.

Les om