Industrisnekker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En industrisnekker kan få arbeid i møbel- og innredningsindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • industriell produksjon av møbler og innredninger
  • maskinell framstilling av elementer til møbler og innredninger
  • sammenføyning og ferdiggjøring av produkter
  • drift og overvåking av produksjonsmaskiner og utstyr, prøvetaking, feilsøking og feilretting
  • førstelinjes reparasjon og vedlikehold av maskiner og utstyr

Personlige egenskaper

En industrisnekker skal kunne arbeide planmessig, ansvarsbevisst, effektivt og rasjonelt, selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag, teknisk innsikt samt praktisk og estetisk sans.