Intervju industrimekanikerfaget (Martin Atle)

Navn Martin
Alder 22
Fylke Trøndelag
Programområde Industrimekanikerfaget
Nivå Opplæring i bedrift
Intervjuet 2019
«Mekanikere er problemløsere»

Hvorfor valgte du teknikk og industriell produksjon og industrimekanikerfaget?
Jeg valgte teknikk og industriell produksjon på Vg1 fordi jeg rett og slett ville gjøre noe praktisk! Man kan vel si at jeg var litt ferdig med å sitte på skolebenken og bare ha teoretiske fag. På Vg2 valgte jeg industriteknologi fordi jeg syntes det virket veldig interessant, og fordi jeg tenkte at det ville gi mange muligheter videre. Og det stemmer med hvordan jeg opplever læretiden i industrimekanikerfaget – det er en veldig variert arbeidshverdag, og jeg lærer noe nytt hver eneste dag!

Hvordan opplevde du opplæringen på skolen?
På Vg1 teknikk og industriell produksjon var det faktisk en del teori. Men ikke på den måten man er vant med fra ungdomsskolen, for alt vi lærte og gjorde i de fagene, var knyttet til det som skjer i det praktiske arbeidet. I dag bruker jeg for eksempel kunnskap om forskjellige stoffer og materialer fra naturfagstimene og utregningene fra matematikken i arbeidet mitt. Vi var også på verkstedet to dager i uken. Der gikk oppgavene for det meste ut på å lage noe etter en arbeidstegning, skjære opp materiale, sveise sammen deler og bruke maskiner. Vi brukte også tegneprogram til 2D- og 3D-tegninger, og vi laget noen tegninger med animasjon. Det var veldig gøy å se hvordan delen du hadde tegnet, ble i 3D, og hvordan den beveget seg. I tillegg til dette består også opplæringen av å lære hvordan man dokumenterer arbeidet. Da vi hadde utplassering på Vg1, fikk jeg mulighet til å utforske industriteknologifaget, og jeg fant ut at det var riktig retning for meg. På Vg2 lærte vi mer om de ulike maskinene og gikk mer i dybden i materiallære og maskinlære.

Hvordan opplever du læretiden så langt?
Læretiden hos Orkla har vært veldig bra! Man er på ingen måte utlært på skolen, og læringskurven har vært bratt som lærling. Helt siden jeg begynte læretiden min, har jeg lært noe nytt og nyttig hver eneste dag. Det er en veldig god følelse å kjenne at man mestrer noe hele tiden. Det er veldig viktig for at man skal trives i den jobben man har!

Hva gjør du i løpet av en typisk dag på arbeidsplassen?
Det er veldig varierende fra dag til dag, men vi får en ukeplan med prioriterte oppgaver som skal gjennomføres. Ofte er det noe som skal repareres, for eksempel et deksel til en maskin eller en brakett (platestykke) til noe som skal settes opp. En oppgave kan også være å maskinere en del til en av produksjonslinjene vi har i fabrikken. På slutten av dagen dokumenterer vi arbeidet som er gjort.

Hvilke egenskaper mener du er viktige i yrket ditt?
Det er høye krav til nøyaktighet i dette yrket. Man må være veldig nøye, og alt måles i millimeter og enda mindre. Da gjelder det å ha tålmodighet og tunga rett i munnen!
Det jeg også har merket meg etter hvert, er at det er viktig å være løsningsorientert.  Man kan nesten si at vi som er mekanikere, er problemløsere. Det er aldri en fasit på hvordan du gjør ting – det er alltid flere metoder!

Hva er dine framtidsplaner?
Jeg har tenkt på muligheten for å studere videre på fagskole, som er en vei videre etter at man har tatt fagbrev. Da kan man for eksempel bli tekniker eller fagskoleingeniør og jobbe som blant annet verksmester, formann og driftsingeniør.
 
Hvilke råd vil du gi til unge som skal velge videregående opplæring?
Det er viktig å tenke på hva man liker å holde på med, og hva man er flink til. Gjør gjerne litt research, slik at du vet litt om hva de forskjellige utdanningsprogrammene og yrkene går ut på. Og husk: Det valget du gjør i 10. klasse, er ikke for resten av livet – det er alltid en mulighet til å velge noe annet senere.