Industrimekaniker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som industrimakaniker kan du få jobb innenfor blant annet kjemisk og mekanisk industri, oljevirksomhet, skipsbygging og treforedling.

Sentrale arbeidsoppgaver

Industrimekanikeren driver med tilvirkning av maskindeler, Sentrale arbeidsområder i industrimekanikerfaget er

  • forståelse og tolking av tegninger, spesielt sammenstillingstegninger
  • bruk av alle typer håndverktøy ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av oppvarming og nedkjøling ved montering og demontering av maskinelementer
  • bruk av verktøymaskiner for produksjon og tilpassing av maskinelementer
  • utføring reparasjonssveising
  • foreta elektriske fra- og tilkoblinger ved reparasjons- og vedlikeholdsarbeid etter gjeldende forskrifter for slikt arbeid

Personlige egenskaper

En industrimekaniker må kunne arbeide selvstendig, men også i samarbeid med andre. Du bør ha godt håndlag og være nøyaktig.