Hva er videregående opplæring?

Videregående opplæring bygger på 10. trinn i grunnskolen. Videregående opplæring fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Du må søke om plass i videregående opplæring.

Videregående opplæring gis vanligvis som 3 år i skole eller som 2 år i skole og 2 år i bedrift.

Oversiktskart

Oppbyggingen av videregående opplæring er vist på oversiktskartet. Av fargebruken går det tydelig fram om opplæringen foregår i skole (gult) eller bedrift (grønt). De blå boksene viser hvilken kompetanse du har oppnådd etter fullført og bestått opplæring.

10. trinn

Velg kursretning

  • Studieforberedende
  • Yrkesfaglig

Studieforberedende opplæring fører fram til studiekompetanse

Videregående trinn 1 i skole

Videregående trinn 2 i skole

Videregående trinn 3 i skole

Høyere utdanning ved høyskole/universitet

Påbygging til generell studiekompetanse

Yrkesfaglig opplæring fører fram til yrkeskompetanse (med eller uten fag-/svennebrev;1)

Videregående trinn 1 i skole

Videregående trinn 2 i skole

Velg VG3 retning

  • Videregående trinn 3 i skole

  • Påbygging til generell studiekompetanse

  • Opplæring i bedrift

Videregående trinn 3 i skole

Påbygging til generell studiekompetanse

Opplæring i bedrift

Yrke og arbeidsliv eller fagskoleutdanning

1. år

2. år

3. år

4. år

Studieforberedende eller yrkesfaglig opplæring?

Videregående opplæring er inngangsporten til videre studier og yrkeslivet. I videregående opplæring skiller vi derfor mellom studieforberedende og yrkesfaglig opplæring.

Den studieforberedende opplæringen legger mest vekt på teoretisk kunnskap og gir studiekompetanse. Velger du studieforberedende opplæring, kan du ta videre studier ved høyskole eller universitet etter 3 år.

Yrkesfaglig opplæring fører fram til et yrke og gir yrkeskompetanse med eller uten fag- eller svennebrev. Velger du yrkesfaglig opplæring, har du muligheten til å gå ut i yrkeslivet etter 3–5 år, eller du kan ta videre utdanning, f.eks. ved en fagskole. Du har også muligheten til å ta påbygging til generell studiekompetanse hvis du vil studere videre ved høyskole eller universitet.

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet: