Helsesekretær

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Helsesekretær (yrkeskompetanse)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Helsesekretærene arbeider bl.a. på legekontorer, i sykehus, i bedriftshelsetjenesten og på helsesentre.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  Helsesekretæren er ofte den som møter pasienten først ved ankomst til behandlingsstedet. Sentrale arbeidsområder er

  • mottak av pasienter
  • laboratoriearbeid og skiftestuearbeid
  • kontortekniske oppgaver og bruk av pasientadministrative IKT-systemer
  • registrering av takster og diagnoser
  • kvalitetssikring og prosedyrer
  • vurdering av øyeblikkelig hjelp både over telefon og i ekspedisjon
  Personlige egenskaper

  Helsesekretæren arbeider selvstendig innenfor sitt område. Det stilles store krav til service, effektivitet og nøyaktighet. Det kreves evne og vilje til samarbeid med andre profesjoner. Du bør kunne vise omsorg, toleranse, respekt og engasjement i mellommenneskelige forhold. Omstillingsevne, språk- og kulturkunnskaper er også viktig.

  Formelle krav

  For å kunne bruke yrkestittelen helsesekretær kreves autorisasjon fra Helsedirektoratet.

Mer om helsesekretær