Gjenvinningsoperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Aktuelle arbeidssteder er private og offentlige deponier og gjenvinningsbedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Gjenvinningsoperatøren skal kunne

  • motta avfallet og sortere det for videre, tilpasset gjenvinning og sluttbehandling
  • anvende utstyr som gjenvinningsanlegget benytter som ledd i sorteringen av avfallet
  • betjene maskiner og annet utstyr for mål og vekt, forflytning, komprimering, knusing, pressing og annen maskinell bearbeiding av avfall
  • utføre regelmessig vedlikehold av maskiner og utstyr
  • klargjøre og merke for videre bearbeiding og transport ut fra anlegget

Personlige egenskaper

Du bør være miljøbevisst, teknisk interessert og serviceorientert, og du må kunne arbeide planmessig og nøyaktig.

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år