Garverioperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

En garverioperatør arbeider i små og mellomstore garverier (verksted for garving).

Sentrale arbeidsoppgaver

Garving innebærer å bearbeide dyrehuder og skinn til lær eller skinnvarer. Sentrale arbeidsoppgaver for en garverioperatør er

  • forberedelse og tilrettelegging av produksjonen og gjennomføring av ulike produksjonsprosesser
  • vurdering og kontroll av råmaterialene som inngår i prosessene
  • vedlikehold, justering og optimalisering av maskiner, og styring og overvåking av de kjemiske og fysikalske prosessene
  • retting av feil og kunne sette i verk nødvendige korrigerende og forebyggende tiltak
  • kunne kontrollere produserte varer og beherske relevant måleutstyr, og kunne anvende nødvendig datautstyr og programvare
 

Personlige egenskaper

Som garver bør du ha godt håndlag, estetisk sans og være nøyaktig

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

1. år
2. år
3. år
4. år
5. år