Gartner (yrkeskompetanse)

Aktuelle arbeidssteder

Som gartner kan du drive selvstendig næringsvirksomhet og de fleste gartnere arbeider i privat sektor. Du kan også jobbe med omsetning av gartnerivarer.Gartnere kan også arbeide innen offentlig sektor, spesielt med parker og grøntanlegg.

Sentrale arbeidsoppgaver

Gartnerutdanningen leder fram til et praktisk yrke som bl.a.kan inneholde følgende oppgaver:

  • Produksjon, salg og vedlikehold av plantevekster utendørs og/eller i regulert klima
  • Arbeidsledelse, produksjonsplanlegging, kulturregnskap, logistikk og markedsføring
  • Klimastyring, vanning, gjødsling og formering med ulike teknikker, tilpasset ulike stadier i plantenes vekst og utvikling
  • Bruk og vedlikehold av rasjonelt teknisk utstyr tilpasset den enkelte produksjon
  • Kvalitetsvurdering, høsting, pakking og lagring av planteprodukter for salg
  • Planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av integrert plantevern

Personlige egenskaper

Det er en fordel om du har interesse for utearbeid. Du bør være opptatt av naturen, være nøyaktig og nevenyttig.