Fjell- og bergverksarbeider (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som fjell- og bergverksarbeider kan du få jobb innenfor bergindustrien og i anleggsbransjens store og små, private og offentlige bedrifter over hele landet som utfører ulike oppgaver.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fjell- og bergverksfaget omfatter bergverksdrift med sikte på utvinning av mineralske råstoffer og andre naturressurser, eller boring, sprenging og annet arbeid i berggrunnen. Sentrale arbeidsområder er

  • fjellarbeid i dagen, bergverksdrift, tunnelarbeid, pukk- og grusproduksjon (fordypningsområder)
  • stikking, oppmåling
  • arbeidsplanlegging
  • boring og sprenging
  • anleggsteknikk og fjellsikringsarbeid
  • bruk og vedlikehold av maskiner og utstyr

Personlige egenskaper

Fagutførelsen kan variere fra manuelt arbeid til bruk av meget avanserte maskiner, og kan kreve både godt håndlag, teknisk innsikt og god fysikk. Fjell- og bergverksarbeideren arbeider både i selvstendige arbeidssituasjoner og i arbeidsfelleskap, noe som stiller krav til samarbeidsevne. Det kreves gode kunnskaper og ferdigheter i faget. Hensynet til natur, miljø og ressurser er viktig.