Fisker (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som fisker kan du få arbeid på ulike fiskefartøy, drive som selvstendig fisker eller skaffe deg kystskippersertifikat for å kunne føre egen båt. Tar du STCW-sertifikat kan du få arbeid på båt tilsvarende en matros.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fiskerne har forskjellige oppgaver avhengig av hva slags båt de er på og hva slags fiske som blir drevet. Sentrale arbeidsområder gjennom en sesong er

  • generell fartøybehandling med kjennskap til ulike typer dekksmaskineri, fiskeforedlingsmaskiner og kjøle- og fryseutrustning om bord
  • brovakt basert på godt sjømannskap
  • oppbygning og bruk, vedlikehold og enkel reparasjon av ulike typer fiskeredskaper
  • kvalitetsbehandling av fisk

Personlige egenskaper

Arbeid ombord på fiskebåter krever utholdenhet og god fysisk styrke. Fiskeren må kunne tilpasse seg de små og tette miljøene om bord i et fartøy. Det stilles store krav til sikkerhet og faglig innsikt av mannskapet om bord i fiskefartøy. Du må være forberedt på å kunne håndtere nødsituasjoner.