Ferskvarehandler (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som ferskvarehandler kan du få jobb i ferskvareavdelingen i større dagligvareforretninger eller spesialforretninger innen ferskvare.

Sentrale arbeidsoppgaver

Ferskvarehandleren jobbe med mat og drikke, behandling av råvarer og tilbereding av mat i ferskvaredisken. Du jobber med:

  • vurdere og behandle ulike råvarer
  • skjære, stykke, filetere kjøtt og fisk
  • produsere ferdigretter og delikatesser
  • produsere farse og deiger
  • bruke ulike typer verktøy, maskiner og utstyr i matproduksjonen
  • rådgi og veilede kunder om råvarer, bruksområder, tilberedelse og måltidsløsninger
  • jobbe med vareeksponering og mersalg i butikk

Personlige egenskaper

En ferskvarehandler må ha interesse og kunnskap om mat og matnæringen. Du må arbeide hygienisk og nøyaktig. Ferskvarehandleren  skal være kundens rådgiver, derfor er det viktig å yte god kundeservice og ha interesse for salg.