Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning er høyere yrkesfaglig utdanning som varer fra et halvt til to år. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev, generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Fagskolen gir en yrkesrettet utdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og gir mange jobbmuligheter i privat og offentlig sektor. 

Fagskoleutdanning gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Studietilbud på fagskoler

Det finnes både offentlige og private fagskoler, og du kan utdanne deg til mange forskjellige og spennende yrker. Fagskoleutdanninger godkjennes av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen – NOKUT.

Fagskoler har studietilbud innen:

En samlet oversikt over studietilbudene finner du på utdanning.no.

Enkelte fagskoler har samarbeid med norske og utenlandske høyskoler, noe som gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad.

Fylkeskommunale fagskoler

De fylkeskommunale fagskolene tilbyr offentlig finanisert høyere yrkesfaglig utdanning. Opptakskravene til utdanningene er fullført videreående opplæring, hovedsakelig innen yrkesfag, eller reallkompetanse. Nasjonalt opptakskontor for fagskolen er ansvarlig for opptak til fylkeskommunale fagskoler. Du søker via vigo.no. 

Søknad og søknadsfrist

Offentlige fagskoler

Du søker heltidsstudier på vigo.no (logg inn med MinID).

  • Søknadsfristen er 15. april. Vitnemål og attester må du sende per post til den skolen du har som førstevalg. Dokumentasjonen må poststemples senest 15. april, og være skolen i hende innen 20. april. Du får svar på søknaden din ca. 15. mai.
  • Enkelte skoler har nettbaserte tilbud og/eller deltidstilbud. Ønsker du å søke slike tilbud, må du ta kontakt med den aktuelle skolen direkte. Adresser til skolene finner du på fagskoleopptak.no. De fleste av disse tilbudene kan søkes via vigo.no – fagskoleutdanning.

For nærmere informasjon, ta kontakt med:

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen
Postadresse
Postboks 767, 4004 Stavanger
Telefon
51 51 68 85
E-post
fagskoleopptak@rogfk.no
Nettsted
www.fagskoleopptak.no

Privat fagskole

Søknadsfrist kan variere fra skole til skole. Noen skoler har rullerende opptak frem til utdanningen starter. Sjekk den aktuelle skolen for å finne ut mer om søknadsfrist og hvordan du søker.