Vis meny

Fagskoleutdanning

Fagskoleutdanning bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse, og er et alternativ til høyskole- og universitetsutdanning. Opptakskravet til fagskoleutdanning er yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev, eller generell studiekompetanse.

Fagskolen skal gi en yrkesrettet videreutdanning som kan tas direkte i bruk i arbeidslivet. Du lærer å kombinere teori og praksis ved å arbeide med virkelighetsnære oppgaver. Studiene skal utvikle reflekterte yrkesutøvere, og etter endt utdanning skal du ha lagt et grunnlag for livslang læring og kontinuerlig omstilling. Med fullført fagskole har du mange muligheter, blant annet som mellomleder i privat og offentlig sektor.

Lov om fagskoleutdanning slår fast at utdanningen varer fra minimum et halvt studieår til maksimum to studieår. Godkjent fagskoleutdanning gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Nasjonalt fagskoleråd er et rådgivende organ oppnevnt av Kunnskapsdepartementet. Det skal blant annet arbeide for å bedre samarbeidet mellom fagskolene, resten av utdanningssystemet og arbeidslivet. Fagskolerådet har utarbeidet informasjonsmateriell om fagskolene.

Godkjente fagskoletilbud

Det finnes både offentlige og private fagskoler, og du kan utdanne deg til mange forskjellige og spennende yrker.

Fagskoleutdanninger godkjennes av Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen – NOKUT. På nettstedet nokut.no finner du hvilke fagskoletilbud som til enhver tid er godkjent, og du finner lenke til den enkelte fagskoles hjemmeside, med opplysninger om bl.a. opptakskrav, søknadsfrister og søknadsprosedyrer.

Det finnes godkjente fagskoletilbud innen blant annet:

 • Administrasjon, ledelse, økonomi, arbeidsliv 
 • Helse, sosialfag, oppvekst og velvære
 • IKT
 • Kunst, kultur, design og håndverk
 • Media og kommunikasjon
 • Miljø, landbruk og naturforvaltning
 • Nye kreative fag
 • Reiseliv og merkantile fag
 • Teknikk og teknologi

Enkelte fagskoler har samarbeid med norske og utenlandske høyskoler, noe som gjør det mulig å bygge på fagskoleutdanningen til en bachelorgrad og eventuelt til en mastergrad.

Fylkeskommunale fagskoletilbud

Fylkeskommunene tilbyr fagskoleutdanning hovedsaklig innen tekniske og teknologiske fag og helse- og oppvekstfag. Opptakskravet til de fleste av disse fagskoleutdanningene er yrkeskompetanse, med eller uten fag-/svennebrev. På nettstedet www.fagskoleopptak.no finner du bl.a. oversikt over skoler, hvilke fagretninger og fordypninger som finnes på hvilke skoler, opptakskrav og nødvendige adresser og telefonnummer. 

Oversikten nedenfor viser hvilke fagretninger som tilbys ved fylkeskommunale fagskoler:

 • Bygg og anlegg
 • Datateknikk
 • Elektro
 • Film og foto
 • Havbruk
 • Helse og oppvekst
 • Hotell og reiseliv
 • Kjemi
 • Kunst og kunsthåndverk
 • Ledelse
 • Maritime fag
 • Petroleumsteknologi
 • Skog-, jord- og hagebruk
 • Teknikk/teknologi

Søknad og søknadsfrist

Du søker heltidsstudier på vigo.no (logg inn med MinID). Søknadsfristen er 15. april. Vitnemål og attester må du sende per post til den skolen du har som førstevalg for fordypningen din. Dokumentasjonen må poststemples senest 15. april, og være skolen i hende innen 20. april. Du får svar på søknaden din ca. 15. mai.

Enkelte skoler har nettbaserte tilbud og/eller deltidstilbud. Ønsker du å søke slike tilbud, må du ta kontakt med den aktuelle skolen direkte. Adresser til skolene finner du på www.fagskoleopptak.no. De fleste av disse tilbudene kan søkes via vigo.no – fagskoleutdanning.

For nærmere informasjon om søknadsprosedyrer m.m., ta kontakt med:

Nasjonalt opptakskontor for fagskolen

Postadresse Postboks 767, 4004 Stavanger
Besøksadresse Arkitekt Eckhoffs g 1 (Gamle Stavanger Sykehus) inng. 7
Telefon 51 51 68 85
E-post fagskoleopptak@rogfk.no
Nettsted www.fagskoleopptak.no

 

Velg fylket ditt!

Disse fylkene har tilleggsinformasjon til dette punktet:

Finner du ikke fylket ditt i listen?
Velg ditt fylke i kartet.