Fagoperatør i trelastfaget (fagbrev)

Velg et løp for å lese mer om opplæringen

Aktuelle arbeidssteder

En fagarbeider innen trelastfaget har sin arbeidsplass i sagbruk, høvlerier og industribedrifter som produserer trematerialer til bygninger, anlegg, snekkerfabrikker m.m.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fordypningsområder for trelastfaget er sagteknikk, høvelteknikk, tørking og energiproduksjon samt vedlikehold av verktøy. Felles sentrale arbeidsområder er

  • råvare- og ferdigvarehåndtering
  • materialvurdering
  • bruk av maskiner, verktøy og databaserte styringssystemer slik at produktene tilfredsstiller nasjonale, internasjonale og markedsmessige krav
  • kvalitetskontroll av hele produksjoner klargjort for leveranse

Personlige egenskaper

Som fagoperatør i trelastfaget må du kunne arbeide både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør være påpasselig og nøyaktig, og kunne betjene maskinelt utstyr.