Fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidet utføres i trykkerier, i egne avdelinger i mediehus eller i bedrifter som produserer salgsfremmende effekter og emballasje.

Sentrale arbeidsoppgaver

Som fagoperatør i grafisk produksjonsteknikk jobber du med å formidle informasjon, kunnskap, nyheter, underholdning, kultur, reklame og andre medieprodukter i alle type trykte medier. Du jobber blant annet med

  • planlegging av produksjonsoppdrag
  • valg av produksjonsmetoder
  • valg av materialer og trykkfarge til grafiske produkter
  • betjene, drifte og vedlikeholde maskiner og utstyr for framstilling av trykksaker
  • etterbehandling, pakking og distribusjon av grafiske produkter

Personlige egenskaper

Du må ha blikk for detaljer og like å jobbe med farger og materialer. Du bør videre ha sikker vurderingsevne for å gi kunden det ønskede produkt og praktisk håndlag for å betjenes avansert produksjonsutstyr. Det er også viktig med logistikkforståelse, orden og ryddighet.