Fagoperatør i fiskeredskapsfaget (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Du kan få arbeid i små og mellomstore bedrifter innen tekstil- og konfeksjonsindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver er

  • forberedelse og tilrettelegging av produksjonen
  • nettproduksjon (knutenett og knutefritt nett) og tau- og snøreproduksjon
  • montering av trål, snurpenot, fiskegarn og poser til fiskeoppdrett
  • gjennomføring og kvalitetsstyring av produksjonen
  • vurdering og kontroll av råmaterialene som inngår i prosessen
  • vedlikehold, justering og optimalisering av maskiner, og styring og overvåking av de kjemiske og fysiske prosessene

Personlige egenskaper

Du bør ha god farge- og formsans, godt håndlag, være nøyaktig, grundig og kreativ. Du bør kunne arbeide selvstendig, men også kunne samarbeide med andre.