Fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som fagoperatør i farging, trykking og etterbehandling kan du får arbeid innen tekstil- og konfeksjonsindustrien.

Sentrale arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene for deg som fagoperatør kan være alt fra produksjon av metervare til bruk ved fremstilling av klær, møbelstoffer, tekniske tekstiler til for eksempel armering av veikonstruksjoner eller glassfiberprodukter, fiskredskaper som tau, nett og trålposer og spesielle stoffer for flammehemming. Sentralt er:

  • forberedelse og tilrettelegging av produksjonen og gjennomføring av ulike produksjonsprosesser
  • vurdering og kontroll av de råmaterialene som inngår i prosessene
  • vedlikehold, justering og optimalisering av maskiner, og styre og overvåke de kjemiske og fysikalske prosessene

Personlige egenskaper

Du bør være interessert i EDB, ha god farge- og formsans, godt håndlag, være nøyaktig, grundig og kreativ. Du bør kunne arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.