Fagoperatør i akvakultur (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsplassene innen denne næringen finnes hovedsakelig i oppdrettsanlegg og mat- og settefiskanlegg langs kysten. Akvakulturanleggene omfatter både små og mellomstore bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagarbeiderens arbeid består av stell, tilsyn med og kontroll av akvatiske organismer (f.eks. alger, skalldyr og fisk) i oppdrett. Sentrale arbeidsområder i akvakulturfaget er:

  • daglige observasjoner i forhold til oppdrettsorganismenes optimale vekst, velferd og trivsel
  • riktig fôring
  • praktisering av god hygiene og sykdomsforebyggende tiltak
  • driftsregistreringer
  • daglige kontroller av utstyr som forebygger rømming og driftsproblemer
  • drift og vedlikehold av anlegg og utstyr

Personlige egenskaper

I dette arbeidet er det viktig at du liker deg utendørs under skiftende værforhold. Det stilles også store krav til samarbeidsvilje, nøyaktighet og ansvarsbevissthet, samt at du har stor interesse for biologi.