Faglaborant (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Faglaboranten jobber som regel på et laboratorium, enten i industrien, ved sykehus, universiteter og høyskoler, eller i offentlige eller halvoffentlige bedrifter.

Sentrale arbeidsoppgaver

En faglaborant kan arbeide innen forskning, produksjon, diagnostikk, rettsmedisin, matsikkerhet, helse og miljø. Faglaboranten har kunnskap om prøvetaking, forståelse for produksjonsprosessen og kompetanse i kjemi og laboratorieteknikker. Sentrale arbeidsområder er å

  • bruke og vedlikeholde instrumenter og utstyr
  • planlegge og utføre prøvetaking
  • klargjøre prøver for analyser og gjennomføre analyser
  • vurdere og verifisere analyseresultater
  • sikre sporbarhet av analyser, utstyr og testresultater
  • utføre arbeid i tråd med gjeldende regelverk for helse, miljø og sikkerhet og kvalitetssikring
  • effektivisere og forbedre metoder, rutiner og prosedyrer

Personlige egenskaper

En faglaborant må kunne arbeide planmessig og selvstendig. Du trenger også å være nøyaktig og tålmodig og kunne samarbeide med andre fagfolk og brukere av laboratoriets resultater.