Fagarbeider, sjømatproduksjon (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Som fagarbeider i sjømatproduksjon kan du få jobb i fiskeindustribedrifter og sjømatprodusenter og -eksportører.

Sentrale arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsområder er

  • mottak, kontroll og håndtering av råstoffer
  • deltagelse i hele produksjonsprosessen
  • logistikk, emballering og sporbarhet
  • produksjonskontroll og lagerstyring
  • bruk og enkelt vedlikehold av maskiner, verktøy og annet utstyr

Personlige egenskaper

Fagarbeideren i sjømatproduksjon må kunne arbeide planmessig, effektivt, rasjonelt og hygienisk og ha gode fagkunnskaper. Du må ha teknisk innsikt og evne til å betjene maskiner. Forståelse av samfunnet globalt og ulike markeder og kundekrav er viktig. Gode samarbeidsevner og forståelse av andre kulturer er viktig.