Energioperatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Energioperatøren arbeider innenfor den sektoren som sikrer energitilførsel til både industri og privat og offentlig sektor.

Sentrale arbeidsoppgaver

Energioperatøren styrer sentrale deler av strømnettet og utfører drifts- og vedlikeholdsoppgaver i lav- og høyspenningsanleggene innen kraftproduksjon. Energioperatøren skal kunne:

  • overvåke, drifte og vedlikeholde energianlegg
  • bruke instrumenter, dataskjermer og signaler i energiverkets kontrollrom i forbindelse med produksjon og distribusjon av elektrisk energi
  • følge regelverk for arbeid på elektriske installasjoner

Personlige egenskaper

Yrket stiller store krav til nøyaktighet og selvstendighet. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må tåle å arbeide i store høyder.