Elektroreparatør (fagbrev)

Aktuelle arbeidssteder

Arbeidsfeltet er innenfor både den private og den offentlige sektoren. Elektroreparatøren kan være ansatt ved en fabrikk, et leverandørfirma, et reparasjonsverksted, en autorisert elektroinstallatør eller være selvstendig næringsdrivende. Arbeidet utføres på verkstedet eller ute hos kunden der arbeidssteder kan være forretningsbygg, institusjoner, industribedrifter, landbruk, skip og boreplattformer.

Sentrale arbeidsoppgaver

En elektroreparatør utfører bl.a.

  • til- og frakobling på en- og trefase effektuttak
  • feilsøking, funksjonstesting og reparasjoner av elektriske maskiner, apparater, motorer og transformatorer med ulike energisystemer samt elektrisk drevne apparater basert på indusksjons- og mikrobølgeprinsippet
  • installasjon, igangsetting og reparasjon av ulike gassdrevne varme- og kuldeapparater

Personlige egenskaper

Arbeidsoppgaverne krever evne til selvstendighet og samarbeid med andre fagarbeidere. Du må kunne yte god service. Fordi en rekke koblingsarbeider utføres ved hjelp av et fargekodesystem, bør du ha godt fargesyn. Du må være nøyaktig, forsiktig og ha ansvarsfølelse. Ordenssans og godt håndlag er viktige egenskaper.