Dyrefaget

 • Kryssløp
 • Opplæring i skole
 • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Yrker og kompetanser

Vg2 – Videregående trinn 2 eller opplæring i bedrift

Yrker og kompetanser

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Yrkesbeskrivelse

 • Dyrefagarbeider (fagbrev)
 • Aktuelle arbeidssteder

  Som dyrefagarbeider jobber du i ulike typer virksomheter som tilbyr opplevelser, tjenester og produkter knyttet til dyr. Det kan være formidling og veiledning, salg av produkter eller omsorgs- og helsetilbud. Du kan for eksempel bli dyreklinikkassistent, dyrebutikkmedarbeider, tjenestehundfører, instruktør på hundeskole eller jobbe i dyreanlegg eller med forskning på dyr.

  Sentrale arbeidsoppgaver

  En dyrefagarbeider jobber med praktisk håndtering, stell, omsorg og pleie av dyr med utgangspunkt i dyrevelferd og dyrehelse. Som dyrefaglært arbeider du tett med ulike kundegrupper. Sentrale arbeidsområder:

  • utøve faglig forsvarlig og omsorgsfull stell og pleie av dyr
  • arbeide med helsefremmende og forebyggende tiltak for dyrs fysiske og mentale velferd
  • levere kvalitetssikrede opplevelser, tjenester og produkter til oppdragsgivere og kunder
  • yte kundeservice gjennom kommunikasjon, veiledning og instruksjon
  • drifte og vedlikeholde for eksempel dyreklinikker, dyrebutikker eller dyreparker
  • tilegne seg ny kunnskap og ny teknologi i arbeid som er knyttet til dyr
  • ivareta god hygiene og gode smittervernsrutiner
  • journalføring, dokumentasjon og rapportering
  Personlige egenskaper

  En dyrefagarbeider må kunne yte service og være innstilt på å stå i arbeid som krever utholdenhet og tålmodighet. Du må ha gode observasjonsevner og et godt blikk for dyrenes behov. Det er viktig å være omsorgsfull og tilpasningsdyktig overfor både dyr og kunder. Du bør kunne arbeide selvstendig og sammen med andre.

Mer om dyrefagarbeider