Dataelektronikerfaget

  • Kryssløp
  • Opplæring i skole
  • Opplæring i bedrift
1. år
2. år
3. år
4. år
5. år
6. år

Vg1 – Videregående trinn 1

Fag- og timefordeling

Vg2 – Videregående trinn 2

Fag- og timefordeling

Vg3 – Videregående trinn 3 eller opplæring i bedrift

Fag- og timefordeling

Opplæring i bedrift

Opplæringen foregår på Vg3 i skole. Verdiskapingen foregår i bedrift.